Operátor ofsetovej tlače – výhody

Poskytované výhody žiakom študijného odboru 3457 K operátor tlače (školského vzdelávacieho programu OPERÁTOR OFSETOVEJ TLAČE):

  • pracovný odev a obuv pri nástupe na praktické vyučovanie
  • bezplatný prístup k programovému balíku ADOBE CC
  • účasť na produktívnych prácach v polygrafickej výrobe s finančnou zainteresovanosťou
  • externá prax u zamestnávateľov
  • exkurzie v zahraničí

Žiaci školského vzdelávacieho programu OPERÁTOR OFSETOVEJ TLAČE majú tiež možnosť ubytovania a stravovania v školskom internáte.